Soltecken: Fiskarna

Egenskap: Flexibel

Element: Vatten

Fiskarna är zodiakens sista tecken och det är ett anpassningsbart vattentecken som är mjukt och känsligt och använder sig av denna känsla när dess representanter navigerar sig fram i livet. De anses vara romantiska, drömska och inlevelsefulla med en stor dos empati. De styrs av planeten Neptunus, som i den romerska mytologin är en havsgud.

Fiskarnas symbol utgörs av två fiskar, sammanbundna med ett band. En av firrarna simmar motströms, den andra följer med strömmen.

Fiskarnas otroliga receptivitet i kombination med deras känslighet gör att de dessvärre har svårt att finna sig i livets ibland hårda behandling av människor. Det har resulterat i ett eskapistiskt beteende i tecknet och faktum är att Fiskarna toppar vad vi kan kalla drogligan. De dövar sig alltså med alkohol och/eller andra droger för att bättre kunna ta sig fram i en tillvaro som inte dessa hyperkänsliga individer annars skulle klara.

Deras instinkt är att hjälpa medmänniskorna och det är därför många med stark Neptunus och/eller mycket i Fiskarnas tecken återfinns inom vårdsektorn.

En Fisks första instinkt är att hellre “simma runt” ett hinder än att konfrontera det.

Ibland ger de sig in i förhållanden p g a en slags inneboende “frälsar-instinkt” och försöker rädda partnern från missbruk eller liknande. Eftersom Fiskarna har en så stark empati kan dessa äventyr ibland sluta med att Fiskens identitetskänsla blir mer eller mindre upplöst.

I det här tecknet återfinns också många artister och när jag hör ordet bohem associerar jag till Fiskarnas tecken. Många Fiskar improviserar Livet mer än gärna och är inte alls roade av en nio-till-fem-tillvaro.