Soltecken: Jungfrun

Egenskap: Flexibel

Element: Jord

Den som är född i Jungfruns tecken är en tjänstvillig och service minded person som har vissa perfektionistiska drag. Det här sägs vara det perfekta sekreterar-tecknet för att Jungfrun kan med häpnadsväckande enkelhet kategorisera data, arkivera dem och plocka fram dem vid exakt rätt tillfälle. Dessutom är de mycket analytiska till sin läggning. Detta på gott och ont, eftersom Jungfrun s a s glömmer att slå av analysfunktionen mellan varven. Följden av detta blir att Jungfrun ständigt låter en revy av tänkta framtida scenarios passera genom sitt arma huvud och oroar sig för vad som skulle kunna tänkas hända om,,,

I bästa fall resulterar det här grubblandet i magkatarr, i värsta fall magsår eller någon annan kraftig obalans på det kroppsliga planet.

Så, med andra ord- Jungfrun borde lära sig att chilla mer och att stoppa strömmen av oroande tankar och istället fokusera på en mera mindfulness-inriktad tillvaro. Eftersom Jungfrun också är hälso-tecknet i zodiaken så borde ju hen förstå att den kroppsliga hälsan hör intimt samman med den mentala.

Jungfrun har oftast ingen inneboende vilja att exponera sig själv, utan föredrar faktiskt att hålla sig bakom scenen. Ett undantag från den här regeln var Greta Gustafsson, senare Garbo, som var Jungfru. Men å andra sidan drog hon sig undan offentlighetens ljus ganska tidigt i livet.