Soltecken: Kräftan

Egenskap: Ledande

Element: Vatten

Individer födda i Kräftans tecken är zodiakens motsvarighet till parabolantenner. De är otroligt receptiva och känner sig fram i tillvaron genom att avläsa vibbarna som omgivningen utsänder till dem i livets olika skeden.

Eftersom de hör till de ledande tecknen så är Kräftorna ofta väldigt företagsamma. Det här tecknet har att göra med intagande av mat och dryck och därför hittar vi många Kräftor bland krögare och värdshusvärdar. Om inte de här sakerna får ett professionellt uttryck så är Kräftan i regel road av matlagning och/eller vin, öl och övrig alkohol.

Kräftan kan sägas vara det mest privata tecknet och Kräftans hem är många gånger hens borg. Eftersom de navigerar efter sina känslor så bör man vara noga med att inte såra Kräftorna. Om det sker, drar de sig gärna inom sitt skal och därefter kan det vara svårt att vinna deras tilltro tillbaka.

I likhet med de övriga vattentecknen (Skorpionerna och Fiskarna) har Kräftan en väl utvecklad intuition och gör klokt i att lita på den.