Soltecken: Skorpionen

Egenskap: Fast

Element: Vatten

Skorpionen räknas av någon underlig anledning till vattentecknen (Visst, det finns vattenskorpioner, men nog är det väl den ökenlevande man tänker på..?) och är alltså en av djurkretsens känsligaste varelser tillsammans med de övriga två vattentecknen- Fiskarna och Kräftan.

I Skorpionens fall går passionens vågor höga och det hen väl beslutar sig att satsa sin energi i något projekt. Devisen är: “-Ska det va’så ska det va´ Annars får det va´!”

Skorpionens tecken har med sex, död och pånyttfödelse att göra och man kan väl i huvudsak säga att de förekommer i tre olika modeller, beroende på den utvecklingsgrad de uppnått.

Den lägst utvecklade Skorpionen kan vara svartsjuk och bli fullkomligt rosenrasande över någon oförrätt som hen tycker sig ha lidit. I det läget kan föremålet för Skorpionens vrede bli utsatt för hämndaktioner av destruktiv karaktär. (Jag känner en kille som misshagade en tjej med Skorpion-ascendent en kväll och när han kom fram till sin cykel fann han att däcken  hade blivit sönderskurna!)

Skorpionen är emellertid transformationens tecken och de mer avancerade Skorpionerna brukar (framför allt i USA) representeras av en örn istället för en reptil. Det beror på att dessa mer utvecklade individer har lämnat det reptil-perspektiv som tidigare rådde och numera seglar i skyn med mycket bättre överblick och helt andra synsätt och värderingar.

Den tredje varianten av Skorpioner har kommit till ett mycket avancerat utvecklingsstadium och brukar symboliseras av en vit duva. Men nu snackar vi högsta divisionen med Jesus, Buddha och andra med liknande spirituell status.

Skorpionerna har i regel an allt-eller-inget-attityd till livet och när de väl bestämt sig för något så går de passionerat och helhjärtat in för uppgiften. De är ofta lite hemlighetsfulla.