Soltecken: Skytten

Egenskap: Flexibel

Element: Eld

Skytten är ett anpassningsbart eldtecken som är associerat med de stora frågorna; -Vad är meningen med livet..? är väl den mest klassiska, men ö h t allt som rör filosofiska och existentiella frågor har att göra med Sagittarius, som tecknet heter på latin/engelska.

Även sanning och humor hör till Skyttens attribut. I egenskap av eldtecken är de utrustade med stark intuition. De har oftast en ganska lättsam inställning till livet och älskar i regel att företa långa resor, vare sig dessa sker i den fysiska världen eller induceras genom t ex meditation.

Skytten är ett tolerant tecken som gärna ser helheten i olika sammanhang, men ibland kanske missar detaljerna. Om man vill spetsa till det hela en smula så kan man komma med följande skämtsamma påstående (som dock rymmer en hel del sanning):

Jungfrun ser inte skogen för bara träd! medan Skytten ser inte träden för bara skog!

Skytten involverar sig gärna med utlandet i en eller annan form. Många av Skyttarna är dessutom mycket sportintresserade och många spelar på travet.

Jupiter är den styrande planeten och den är också ansedd som turplaneten framför alla andra. Jupiter står för expansion och utveckling men för mycket av det goda gör att personer med stark Skytt/Jupiter i horoskopet ibland kan överskatta sin egen kapacitet och tar på sig alltför mycket arbete.