Soltecken: Väduren

Egenskap: Ledande

Element: Eld

Väduren är zodiakens första tecken och kännetecknas därför av pionjäranda och ett otyglat behov av att utforska sådant som inte tidigare blivit kartlagt. De är mycket energiska och tar sig gärna vatten över huvudet såtillvida att de är intresserade av så mycket att tiden inte riktigt räcker till.

Väduren är entusiastisk och spontan och kan ibland tala innan hen tänker. Inte heller är hen den mest lyhörda och/eller taktfulla människan i världen.

Tecknet har en inbyggd förmåga att genomföra projekt av olika slag och vill gärna leda dessa eller annars vara ensam ansvarig, så att hen kan göra allt efter sitt eget huvud.

Eftersom Mars, som styr tecknet, är den romerska krigsguden så kan man lätt förstå att Vädurarna i regel har såväl tävlingsinstinkt som fighting-kapacitet och återfinns ofta inom sportvärlden eller militären, men många är också framgångsrika försäljare.

Väduren kan ibland framstå som en smula naiv och troskyldig, men det är sällsynt att Vädurar är medvetet elaka. Oftast kan de emellertid vara obetänksamma och vissa individer i det här tecknet kan upplevas som bossiga.