Soltecken: Vågen

Egenskap: Ledande

Element: Luft

Alla zodiakens tecken föreställer antingen djur eller människor ( i Skyttens fall en kombination av bägge), alla utom ett- Vågen..!

Att Vågens tecken symboliseras av en tingest istället för ett levande väsen har förbryllat mig i många år, men jag tror mig ha kommit på gåtans lösning!

Tecknet står för relationer och det är i bara i de sammanhangen som Vågen kommer till sin fulla rätt! Vi talar om ett ledande tecken i luftens element. Luft står för kommunikation och det är Vågens hemmabana, speciellt när det gäller kommunikation mellan två personer.

Vågen behöver helt enkelt en annan person att tala med och använda som bollplank för sina tankar och idéer.  Om en sådan partner saknas så kan inte Vågen fungera med full potential!

“Bollplanket” behöver inte alltid utgöras av ens partner (även om det är den vanligaste kombinationen), utan kan lika gärna utgöras av bästa kompisen, morsan, brorsan eller farsan etc, etc...

Vågens diplomatiska läggning kan även användas i grupper där en konflikt hotar. Vågen har total överblick och tar ingens parti, men ser tydligt varför kontrahenterna tycker som de gör. Från den utgångspunkten brukar Vågarna kunna agera fredsmäklare med stor framgång.

Vågen är esteten, skönhetsälskaren i zodiaken som gärna omger sig med vackra ting och konstverk.